Menü
Kosár

Játékszabályzat

„Nyerjen vásárlási utalványt” - Játékszabályzat

1. A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a BALLA BÚTOR KFT. (székhely: 3526, MISKOLC, Zsolcai kapu 16. Adószám: 11063269-2-05 továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://facebook.com/ballabutorkft Facebook oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Balla Bútor Kft. munkavállalói, valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: A Játék 2022. 05. 04. napján 18:00:00-kor kezdődik és 2022. 05. 11. napján 18:00-ig tart.  A Játék menete: azok között, akik a https://facebook.com/ballabutorkft Facebook oldalon oldalon 2022. 05. 04. napján 18:00:00-kor megjelenő poszttal kapcsolatban a játék időtartama alatt az alábbi feltételeket teljesítik:

1. Lájkolják a képet

2. Követik a Balla Bútor Kft. Facebook oldalát

3. Kommentelik a játék posztot (nem kötelező feltétel)

Egy 50.000 forint értékű vásárlási utalványt (képen feltüntetett) sorsolunk ki. A sorsoláson kizárólag a két fent említett feltételek teljesítői vesznek részt. A Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni azokat a kommenteket, amelyek nem odavaló tartalmat kommentálnak. A Szervező jogosult moderálással elősegíteni a játékot.

A sorsolás időpontja: 2022. 05. 11. 19:00 óra.

A Nyertessel Facebook Messenger üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nyertes nevét a Balla Bútor Kft. Facebook oldalon közzétesszük.

4. Nyeremények, nyertesek

Egy 50.000 forint értékű vásárlási utalványt (képen feltüntetett) sorsolunk ki. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 

A nyeremény beváltásának határideje: 2022. augusztus 31.

A nyereményt a nyertes legalább 100.000 Ft értéket elérő vásárlás esetén jogosult beváltani!

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- nem múlt el 18 éves;

- ha a Megbízott megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;

- ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook Messenger üzenet formájában a kapcsolatot;

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja; 

- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Nyertesek értesítése

A Nyertessel Facebook Messenger üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a a Balla Bútor Kft. kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

Tartaléknyertes

A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 2 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megadottak szerint.

5. Nyeremények kézbesítése

A nyereményt a Nyertes két módon veheti át. Személyesen, előzetes egyeztetést követően a Balla Bútor Kft. miskolci telephelyén és bemutatótermében, (Miskolc, Zsolcai kapu 16.) Vagy postai úton kérhet a Balla Bútor Kft. által hitelesített, aláírt, nyomtatott vásárlási utalványt. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Balla Bútor Kft-t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6. A Balla Bútor Kft. felelőssége

A Balla Bútor Kft. kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

7. Adatkezelés és adatvédelem 

Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli, melyről részletes tájékoztató a „Nyerj vásárlási utalványt” nyereményjáték Adatkezelési tájékoztatójában található. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

8. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Balla Bútor Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. A Balla Bútor Kft. fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

9. Poszt szövege

A játékot hirdető poszt az alábbi szöveggel jelenik meg a Balla Bútor Kft. Facebook oldalán:

„NYERJ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT!

NYEREMÉNYJÁTÉK!

Ilyen még nem volt!!! Játsszon velünk és nyerje meg a Balla Bútor Kft. 50.000 Ft értékű vásárlási utalványát, melyet már a következő személyes, vagy webshopos vásárlásánál fel is használhat!

Mit kell tennie?

- Lájkolja ezt a képet

- kövesse a Balla Bútor Kft. Facebook oldalát

- kommentben írja meg, kivel vásárolná le a nyereményt 

A játék 2022. május 11-ig (szerdáig) tart! A játékhoz tartozó szabályzat a Balla Bútor Kft. weboldalán megtalálható! 

Sok sikert kívánunk a játékosainknak!